Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem jest firma Janex Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie 75-216, przy ul.  Przemysłowej 11a (status: aktywny), NIP: 6690500343, numer REGON: 008201011, tel.: (94) 3477700, e-mail: biuro@janex.koszalin.pl

 

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Janex Sp. z o.o., marketingu bezpośredniego oferowanych produktów, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Po przekazaniu danych osobowych Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 litera a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanych przez Janex Sp. z o.o. jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych a także marketing bezpośredni oferowanych produktów.
 

Czy jest możliwość cofnięcia zgody?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości Janex Sp. z o.o. . Przetwarzanie danych przez Janex Sp. z o.o. jest legalne od momentu wyrażenia zgody do momentu jej cofnięcia, który to moment jest równoznaczny z dotarciem takiej informacji do Janex Sp. z o.o..
 

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

W przypadku wyrażenia zgody, udostępnimy dane osobowe firmą przewozowym w celu dostarczenia oferowanych produktów, oraz producentom oferowanych produktów w celu przewozu bezpośredniego.  Dane osobowe nie zostaną przekazane państwom trzecim, znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.
 

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od Janex Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do zapomnienia”), ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych:  biuro@janex.koszalin.pl
 

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Odbiorcą Pastwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający Janex Sp. z o.o. w jego biznesowej działalności.
 

Jak skontaktować się z inspektorem danych osobowych?

Inspektorem danych osobowych firmy Janex Sp. z o.o. jest Patryk Szulczewski . Skontaktować się można pod numerem telefonu 943477700

 

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Janex Sp. z o.o.?

Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

 

Polityka Sklepu wobec plików Cookies

Przeglądarka internetowa każdego Użytkownika może przechowywać pliki tekstowe, tzw. cookies. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wymagają autoryzacji. Cookie jest to alfanumeryczny identyfikator, który utożsamiany jest z przeglądarką internetową, której Użytkownik używa. Dzięki cookies Sklep może gromadzić statystyki na temat sesji Użytkowników odwiedzających Sklep, co pozwala Sklepowi na lepsze dopasowanie oferty Sklepu do potrzeb Użytkownika. Dane, które Sklep gromadzi są całkowicie anonimowe i w żaden sposób nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika. 

Sklep w trosce o bezpieczeństwo swoich Użytkowników nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Sklepu. Pliki te wykorzystywane są przez Sklep w następujących celach: - utrzymanie sesji Użytkownika, - dopasowania prezentowanej treści do preferencji Użytkownika, - tworzenia statystyk odwiedzin. 

W procesie realizacji w/w wspomnianych celów Sklep może skorzystać z narzędzi oferowanych przez podmioty trzecie, jednak w żaden sposób nie udostępnia danych osobowych oraz danych, które mogłyby przyczynić się do identyfikacji Użytkownika za pomocą plików cookies.
Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki, aby uniemożliwić stosowanie plików cookies bądź też ich automatyczne wymazywanie po zakończeniu wizyty w Sklepie. W większości przeglądarek internetowych w menu pomocy przeglądarki, Użytkownik może znaleźć informację jak zarządzać swoimi cookies. Znaleźć tam również można informację jak je usunąć oraz jak w przyszłości zablokować możliwość zapisania cookies na komputerze Użytkownika. 
Sklep nie rekomenduje usuwania cookies ani ich blokowania ponieważ może to utrudnić dokonywanie zakupów w Sklepie, a w niektórych przypadkach całkowicie to uniemożliwić.

 

Data wprowadzenia zmian 24.05.2018

aplikacja